Częstym tematem poruszanym zarówno w mediach jak i prasie jest wpływ elektronicznej rozrywki na umysły i psychikę młodzieży oraz dzieci. Często zawartość programów jest uznawana za przyczynę zachowań patologicznych tych występujących dosyć powszechnie jak kradzieże dokonywane przez nieletnich, ale także tych skrajnych jak napady z bronią w ręku czy nawet morderstwa. Na ile prawdziwe są przypuszczenia biegłych, że to właśnie gry komputerowe wpływają na wzrastającą z każdym rokiem liczbą przestępstw popełnianych przez nieletnich? Czy wirtualny obraz wyświetlany na monitorze jest w stanie zmienić postrzeganie świata oraz zdolność do odróżniania dobra i zła przez młodzież? Ludzie coraz częściej szukają w grach coraz mocniejszych wrażeń wizualnych, producenci wychodząc naprzeciw potrzebom ich klientów w zawartości produktów umieszczają coraz więcej przemocy. Opierając się na słowach biegłych praktyka ta, mimo wprowadzenia systemu odpowiednich oznaczeń na grach komputerowych prowadzi do degeneracji młodzież na całym świecie. Nagminne nieprzestrzeganie prawa dotyczącego sprzedaży gier nieletnim prowadzi do trafiania produktów nieprzeznaczonych dla nieletnich do rąk młodzieży. Jednostki nieprzygotowane na odbiór takiej zawartości jest narażona na stałe zmiany w psychice. Na przestrzeni lat można zaobserwować coraz większą ilość incydentów z udziałem nieltnich co jest idealnym dowodem na słuszność przytoczonych argumentów.

Zło w grach